Forums

Polish translation

Polish translation by Lachu

Auteur Réponses
Lachu Samedi 26 Janvier 2008 à 11:57
LachuAnonymous

Hi!
I was downloaded PlayOnLinux yesterday. One thing have disappointed Me. PlaynLinux don't include polish translation. But i seen, that is simple to make it! I've done 90 percents already. Can I assembly it with new version??
I promise, that I've working On polish translation in the future.
Quentin PÂRIS Samedi 26 Janvier 2008 à 12:13
Quentin PÂRISAnonymous

You can send me the file by mail, or post it here
Lachu Samedi 26 Janvier 2008 à 12:18
LachuAnonymous

I was send the file to your private message board.
Lachu Samedi 26 Janvier 2008 à 12:21
LachuAnonymous

I decided to post this file here. I think, that it can be helpful for some people.
File content:
#!/bin/bash
# Language package : Polish #

# Copyright (C) 2008 Sławomir Lach
#
# Based on english translation by:Pâris Quentin, Cassarin-Grand Arthur

# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.

# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.

# You should have received a copy of the GNU General Public License along
# with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
# 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

export LNGFILENAME="Polski"

#LNG_SAFE_MODE #
export LNG_SAFE_MODE="PlayOnLinux został uruchomiony w trybie bezpiecznym
Proszę spróbować tryb graficzny."


# LNG WINE #
export LNG_WINE_REBOOT="Udawanie ponownego uruchamienia Windows"
export LNG_WINE_PREFIXCREATE="Tworzenie środowiska WINE"
export LNG_WINE_ASKFORCDROM="Gdzie zamontowałeś swój CD-ROM? (Domyślnie : /media/cdrom/)"
export LNG_WINE_ERRORCDROM="Błąd : Nie można odnaleść nośnika CD-ROM !"
export LNG_MOUNT_CDROM="Proszę podłączyć CD-ROM"
export LNG_COMMUNITY_1="Repozytorium społeczności jest włączone.
Chcesz je wyłączyć ?"
export LNG_COMMUNITY_2="Repozytorium społeczności jest wyłączone.
Chcesz je włączyć ?
Ostrzeżenie : PlayOnLinux nie jest odpowiedzialne za niewłaściwe działanie tego skryptu."
export LNG_COMMUNITY_1="Repozytorium WorkOnLinux's kest włączone.
Chcesz je wyłączyć ?"
export LNG_COMMUNITY_2="Repozytorium WorkOnLinux's jest wyłączone.
Chcesz je włączyć ?
Ostrzeżenie : PlayOnLinux nie jest odpowiedzialne za niewłaściwe działanie tego skryptu."
export LNG_CONFIGURATION_FINISHED="Zakończono. Uruchom ponownie teraz PlayOnLinux"


# LNG_CHECK_DEPEND #
export LNG_MISSING="Zagubiony program :"
export LNG_MISSING_ERROR="One or more program(s) are missing. Please install them and run the script again."
export LNG_3D_MISSING="Prawdobodobnie nie masz aktywnej akceleracji 3D !
Radzimy ją zainstalować i aktywować."
export LNG_GUI_MISSING="Musisz zainstalować zenity lub kdialog, by uruchomić ten skrypt."


# LNG_GAMES #
export LNG_GAME_NOT_INSTALLED="Gra, którą próbujesz uruchomić nie jest zainstalowana."
export LNG_GAME_GAMES_MISSING="Brak gry.
Spróbuj zaktualizować PlayOnLinux."
export LNG_GAME_PATCHS_MISSING="Brak łatki
Spróbuj zaktualizować PlayOnLinux."
export LNG_GAME_ADDON_MISSING="Brak rozrzeszenia.
Spróbuj zaktualizować PlayOnLinux."
export LNG_GAME_TEST_GAME="Nie masz zainstalowanej jeszcze żadnej gry."
export LNG_GAME_ALREADY_INSTALLED="Instalacja nie powiodła się
The game might already be installed."
export LNG_GAME_NO_SCRIPT="Instalacja nie powiodła się
Nie udało się odnaleść skryptu gry.
Spróbuj zaktualizować $TITRE"
LNG_GAME_REQUIRED ()
{
     echo "Nie można zakończyć
$1 prawdobodobnie nie jest zainstalowane"
}
LNG_GAME_UNINSTALL ()
{
     echo "Naprawdę chcesz usunąć $1 ?"
}
LNG_GAME_UNINSTALL_SUCCES ()
{
     echo "$1 zostało poprawnie usunięte."
}
export LNG_GAME_DOWNLOAD_ICONE="Poczekaj chwilkę, dopóki ikonki nie zostaną ściągnięte.."
export LNG_GAME_DESKTOP_ICONE="Chcesz mieć skrót na pulpicie ?"
export LNG_GAME_MENU_ICONE="Chcesz mieć skrót w menu ?"


#LNG NETWORK
export LNG_NET_POL_ERR="Strona PlayOnLinux jest niedostępna,
Upewnij się, że masz działające połączenie z internetem."
export LNG_NET_CHECK="Sprawdzanie internetu.."
export LNG_NET_CHECK_FAILED="Nie masz połączenia z internetem."
export LNG_NET_CHECK_SUCCESS="Internet jest niedostępny."
export LNG_NET_CHECK_LOST="Internet jest dostępny, lecz kilka pakietów uległo uszkodzeinu"


# LNG_MAIN #
export LNG_MAIN_UPDATE="Zaczekaj na ściągnięcie poprawek..."
export LNG_MAIN_POL_UPDATE="Aktualizacja do PlayOnLinux jest dostępna. Odwiedź naszą stronę."
export LNG_MAIN_UPDATE_SUCCES="Aktualizacje zostały poprawnie zainnstalowane."
export LNG_MAIN_MENU="Plik"
export LNG_MAIN_MENU_ITEM_PLAY="Uruchom"
export LNG_MAIN_MENU_ITEM_INSTALL="Zainstaluj"
export LNG_MAIN_MENU_ITEM_EXPERT="Narzędzia"
export LNG_MAIN_MENU_ITEM_REMOVE="Usuń"
export LNG_MAIN_MENU_ITEM_UPDATE="Aktualizuj"
export LNG_CHOOSE_GAME="Musisz wybrać program"
export LNG_MAIN_INSTALL_MENU="Co chcesz zainstalować ?"
export LNG_MAIN_UNINSTALL_MENU="Co chcesz usunąć ?"
export LNG_MAIN_RUN_MENU="W którą grę chcesz pograć? ?"
export LNG_MAIN_INSTALL_GAME="Gra"
export LNG_MAIN_INSTALL_EXPANSION="Rozrzeszenia"
export LNG_MAIN_INSTALL_PATCH="Łatki"
export LNG_MAIN_INSTALL_UNINSTALL="Usuń"
export LNG_MAIN_CHECKUPGRADE="Chcesz sprawdzić aktualizacje na stronie PlayOnLinux ?"
export LNG_MAIN_FIRSTUSE="Witamy w PlayOnLinux.
Potrzebujesz ustawienia pewnych opcji
Podczas tego procesu konieczne jest połączenie z internetem."
export LNG_MAIN_INSTALLFONTS="Kroje pisma Microsoftu nie są zainstalowane; Zainstaluję je za ciebie."
export LNG_MAIN_DOWNLOADFONTS="Zaczekaj na ściągnięcie krojów pisma..."
export LNG_MAIN_CREATEDIRECTORY="Proszę czekać: tworzenie katalogów(folderów) PlayOnLinux"
export LNG_MAIN_LANGUAGE_DETECTED="Obecny język to : $LANG. Ten język jest obsługiwany przez PlayOnLinux. Chcesz go używać? ?"
export LNG_MAIN_CHOOSELANGUAGE="Wybierz swój język."
export LNG_MAIN_CHOOSEGUI="Wybierz swoje otoczenie graficzne."
export LNG_MAIN_LANGUAGE_NOT_DETECTED="Twój język nie jest wspierany przez PlayOnLinux.
Wybierz inny"
export LNG_MAIN_CHOOSELANGUAGE="Wybierz taki język, jaki chcesz"
export LNG_MAIN_CHOOSETHEME="Wybierz taki temat graficzny, jaki chcesz"
export LNG_THEMES="Temat graficzny"

# LNG_EXPERT
export LNG_EXPERT_DIDNOTSELECT="Nie wybrałeś gry!"
export LNG_EXPERT_REGISTRY="Błąd rejestru"
export LNG_EXPERT_WINEPREFIX="Aktualizacja środowiska WINE"
export LNG_EXPERT_WAITUPGRADE="Zaczekaj na aktualizację środowiska WINE"
export LNG_EXPERT_WINECONFIG="Skonfiguruj WINE"
export LNG_EXPERT_RUN="Uruchom nie wspierany skrypt"
export LNG_EXPERT_UNFOUND="Plik nie istnieje!"
export LNG_EXPERT_NOTPOL="Ten plik nie jest skryptem PlayOnLinux lub jest zepsuty"
export LNG_EXPERT_DIRECTX="Zainstaluj DirectX"
export LNG_EXPERT_WVER="Zarządzaj wersjami WINE"
export LNG_EXPERT_WKILL="Zabij wineserver"

# LNG_WINEVERSIONS #
export LNG_WINEVERSIONS_INTRO="Ten dodatek pozwoli ci na posiadanie jednocześnie więcej wersji WINE niż jedna."
LNG_WINEVERSIONS_CANTFIND ()
{
     echo "Nie potrafię odszukać wine w wersji $1 w oficjalnym repozytorium."
}
LNG_WINEVERSIONS_NOTINSTALLED ()
{
     echo "Wersja WINE $1 nie została zainstalowana przez PlayOnLinux.
Zainstaluję ją za ciebie."
}
LNG_WINEVERSIONS_ASSIGN ()
{
     echo "$1 zostanie uruchomiony, wykorzystując wersję $2."
}
LNG_WINEVERSIONS_INTERPET()
{
     echo "PlayOnLinux użyje $1 dla kolejnego uruchomienia skryptu."
}
LNG_WINEVERSIONS_WANTUNINSTALL ()
{
     echo "Na pewno chcesz usunąć WINE w wersji $1 z PlayOnLinux"
}
LNG_WINEVERSIONS_UNINSTALLSUCCES ()
{
     echo "Nie masz już zainstalowanego WINE w wersji $1"
}
export LNG_WINEVERSIONS_DOWNLOADING="ściąganie WINE"
export LNG_WINEVERSIONS_DOWNLOADFAILED="Ściąganie nie powiodło się."
export LNG_WINEVERSIONS_INSTALL="Wymagana wersja WINE została została poprawnie pobrana.
Zainstaluję ją."
export LNG_WINEVERSIONS_INSTALLATION="Zaczekaj : instaluje odpowiednią wersję WINE ..."
export LNG_WINEVERSIONS_INSTALLATION_FINISHED="Instalacja powiodła się."
export LNG_WINEVERSIONS_GAMETOEDIT="Do których gier chcesz zastosować te modyfikacje?"
export LNG_WINEVERSIONS_VERSIONTOUSE="Którą z wersji WINE chcesz używać ?"
export LNG_WINEVERSIONS_MUSTSPECIFY="Musisz wybrać, którą wersję chcesz pobrać."
export LNG_WINEVERSIONS_ALREADYINSTALLED="This version has already been installed"
export LNG_WINEVERSIONS_RESETSESSION="The session has been reset."
export LNG_WINEVERSIONS_GAME="To which game do you want to apply the modification ?"
export LNG_WINEVERSIONS_NOWINE="No wine version installed"
export LNG_WINEVERSIONS_CHOOSEUNINSTALL="Choose which version you want to uninstall."
export LNG_WINEVERSIONS_CHOOSEDOWNLOAD="Which wine version should I download?"
export LNG_WINEVERSIONS_MENU_ASSIGN="Assign"
export LNG_WINEVERSIONS_MENU_INSTALL="Install"
export LNG_WINEVERSIONS_MENU_UNASSIGN="Unassign"
export LNG_WINEVERSIONS_MENU_UNINSTALL="Uninstall"
export LNG_WINEVERSIONS_MENU_SESSION="Sesja"
LNG_WINEVERSIONS_DEFAULT ()
{
     echo "$1 zostało przypisane do domyślnej wersji WINE"
}
export LNG_WINEVERSIONS_WINEVERSIONS="WineVersions"


# LNG_DIVERS #
export LNG_OTHER="Inne"
export LNG_EXEMPLE="Przykład "
export LNG_RESET="Reset"


# LNG_OPTIONS #
export LNG_OPTIONS_MENU="Ustawienia"
export LNG_OPTIONS_MENU_TESTS="Testy"
export LNG_OPTIONS_RESULT="Rezultaty testów"
export LNG_OPTIONS_NORESULT="Glxgears nie zwrócił wyników."
export LNG_OPTIONS_INFOS_SYS="Informacje o systemie:"
export LNG_OPTIONS_INFOS_YSYS="Twój system :"
export LNG_OPTIONS_INFOS_KERNEL="Twój kernell :"
export LNG_OPTIONS_INFOS_LANG="Język systemowy :"
export LNG_OPTIONS_INFOS_USER="Twoja nazwa użytkownika :"
export LNG_OPTIONS_INFOS_NAMEMACHINE="Twoja nazwa komputera :"
export LNG_OPTIONS_INFOS_VIDEOCARD="Twoja karta graficzna :"
export LNG_OPTIONS_INFOS_DISTRIB_ID="Twoja dystrybucja :"
export LNG_OPTIONS_INFOS_RELEASE="Wersja twojej dystrybucji :"
export LNG_OPTIONS_INFOS_DDINFOS="Przestrzeń wymagana na twoim twardym dysku :"
export LNG_OPTIONS_INFOS_WINEINSTALLED="Zainstalowana wersja WINE :"
export LNG_OPTIONS_INFOS_WINECURRENT="Wersja WINE używana przez PlayOnLinux :"
export LNG_OPTIONS_MENU_LANG="Język"
export LNG_OPTIONS_MENU_INFORMATIONS="Informacje"
export LNG_OPTIONS_MENU_INFORMATIONS_SYSTEME="System"
export LNG_INFORMATION="Informacje o grze"

# LNG_OPTIONS v2
export LNG_OPTIONS_TESTS="Testy"
export LNG_OPTIONS_LANGUAGE="Język"
export LNG_OPTIONS_REPOSITORY="Repozytorium"
export LNG_OPTIONS_PANELS="Panele"
export LNG_NEXT_RUN="Musisz uruchomić ponownie PlayOnLinux, żeby ustawienia zostałty zastosowane"
export LNG_HAVE="Masz"

# LNG_HELP
export LNG_HELP="Pomoc"
export LNG_ABOUT="O programie"

export LNG_ERROR="Bład"
export LNG_EXIT="Wyjście"
export LNG_REFRESH="Odśwież"

# LNG_INTERFACE #
presentation ()
{
     N1=0
     N2=0
     if [ ! "$6" = "" ]
     then
          N1="$6"
     fi
     if [ ! "$7" = "" ]
     then     
          N2="$7"
     fi
     message "Program: $1
Twórca gry: $2
Direction: $3
Twórca skryptu(instalatora): $4

Środowiski WINE zostanie utworzone w $HOME/.PlayOnLinux/wineprefix/$5/

Ostrzeżenie :Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wywołane niewłaściwym użyciem skryptu!" "Kreator instalacji" $N1 $N2 1 "" "Install"
}


# Added by GNU_Raziel #
# LNG_WINEBOOSTER #
export LNG_WINEBOOSTER_WELCOME1="Witamy w WineBooster, skrypcie optymalizacyjnym dla WINE"
export LNG_WINEBOOSTER_WELCOME2="Utworzony przez GNU_Raziel"
export LNG_WINEBOOSTER_WELCOME3="Jeżeli nie wiesz, co najlepiej wybrać, POZOSTAW DOMYŚLNE !!!"
export LNG_WINEBOOSTER_GAME_CHOOSE="Wybeirz grę"
export LNG_WINEBOOSTER_GAME_ERROR="Nie wybrałeś gry"
export LNG_WINEBOOSTER_WVERSION="Udawanie której wersji Windows chcesz zastosować? (Możliwe wartości : vista, win2003, winxp, win2k, winnt, winme, win98, win95, win31 - Domyślnie : winxp )"
export LNG_WINEBOOSTER_DDR="Wybierz tryb renderowania DirectDraw? (Możliwe wartości : opengl, gdi - Domyślnie : gdi)"
export LNG_WINEBOOSTER_VERTEXSHADER="Aktywować VertexShader? (Domyślnie : N)"
export LNG_WINEBOOSTER_PIXELSHADER="Aktywować PixelShader? (Domyślnie : N)"
export LNG_WINEBOOSTER_UGLSL="Aktywować obsługę GLSL? (Domyślniet : N)"
export LNG_WINEBOOSTER_VMS="Ile pamięci ma twoja karta graficzna? (Domyślnie : 64)"
export LNG_WINEBOOSTER_ORM="Choose Offscreen Rendering Mode? (Możliwe wartości : backbuffer, pbuffer, fbo - Domyślnie : backbuffer)"
export LNG_WINEBOOSTER_RTLM="Choose Render Target Lock Mode? (Możliwe wartości : auto, readdraw, readtex, texdraw, textex, disabled - Default : auto)"
export LNG_WINEBOOSTER_WDESKTOP="Select resolution for Wine's Windows (DOES NOT CHANGE IN-GAME RESOLUTION !!)? (Example : 1024x768 - Domyślie : 0 = Pełny ekran)"
export LNG_WINEBOOSTER_WMANAGED="Pozwolić menadżerowi okien zarządzać oknami WINE? ( Default : Y )"
export LNG_WINEBOOSTER_WDXGRAB="Pozwolić DirectX zapobiegać opuszczaniu kursora myszki w aplikacjach WINE? ( Domyślnie : N )"
export LNG_WINEBOOSTER_WAUDIO="Wybierz sterownik dźwiękowy? (Możliwe wartości : oss, alsa - Domyślnie : alsa)"
export LNG_WINEBOOSTER_AEMUL="Emulować sterownik DirectSound? (Domyślnie : N)"


# LNG_LIVEINSTALL #
export LNG_LI_PRESENTATION="Ten skrypt pozwala na zainstalowanie każdej gry na PlayOnLinux, a także użycie na niej wszystkich narzędzi (WineBooster, WineMaster, WineConfig, itd. ), jakby były zainstalowane przez oficjalne skrypty. Ostrzeżenie: Nie możemy zagwarantować, że twoja gra będzie działać satysfakcjunująco."
export LNG_ACTION="Czynność"
export LNG_LI_NEW="New"
export LNG_LI_PATCH="Edytuj"
export LNG_CHOICE="Proszę dokonać wyboru"
export LNG_LI_CODENAME="Please type a code name for the wine prefix of your game. This name shouldn't contain spaces."
export LNG_LI_EXIST="This codename already exists in PlayOnLinux."
export LNG_LI_INSTALLFILE="Wybierz plik do uruchomienia"
export LNG_LI_CHOOSEFILE="Miałeś wybrać plik !"
export LNG_LI_SHORTCUT="Chcesz utworzyć skrót to tego programu ? Jeżeli spaczowałeś grę, powinienieś wybrać 'nie'."
export LNG_LI_EXEC="Wybierz plik uruchamiający grę."
LNG_LI_CREER_ADDITIONAL ()
{
     echo "Chcesz utworzyć dodatkowy skrót dla $1 ? (Naprzykład: jeżeli zainstalowałeś jakiś dodatek)"
}
export LNG_LI_GIVENAME="Wprowadź nazwę dla swojego skrótu."


# LNG_SCRIPTS #
protection_warning ()
{
     attention "Please read that :
The CD or DVD protection of this game doesn't work correctly with wine.
You will not be able to play this game without deactivating this protection !
PlayOnLinux can't be responsible of your utilization of these patch.
Thank you."
}
end_install ()
{
     message "Instalacja zakończona"
}
sur_installed ()
{
     message "Proszę, wciśnij \"Dalej\" gdy instalacja będzie zakończona."
}
export LNG_SCRIPT_WAIT="Proszę czekać na przygotowanie do procesu instalacji gry"
ask_mount_num ()
{
     message "Podmontuj swój CD-ROM $1 i wciśnij \"Dalej\", kiedy będziesz gotowy"
}
export LNG_DOWNLOAD="Zaczekaj, aż gra zostanie pobrana..."
export LNG_DOWNLOAD_LIB="Zaczekaj, aż biblioteka zostanie pobrana..."
export LNG_DOWNLOAD_FINISHED="Ściąganie zakończone"
export LNG_WAIT="Proszę cierpliwie czekać..."


# LNG_POLSC #
export LNG_POLSC="Welcome to PolScriptCreator.
This tools may help you to build basic scripts. The scripts will be saved on your Desktop. Thanks to Christhaal."


# LNG_GIT #
export LNG_GIT_WELCOME1="Witaj w WineGIT, skrypcie do kompilacji i instalacji najnowszej wersji WINE"
export LNG_GIT_WELCOME2="Utworone przez GNU_Raziel"
export LNG_GIT_KEEP="Keep the actual git ? (Values : Y ou N - Default : N)"
export LNG_GIT_KEEP2="Please use ANOTHER name for the last git"
export LNG_GIT_RENAME="Please give a new name for installed git (example : git-06242007)"
export LNG_GIT_NAME_ERROR="Nie określiłeś nazwy !!"
export LNG_GIT_NAME_DUPLICATE_ERROR="This name already exist !!"
export LNG_GIT_DOWNLOAD="git download, please wait..."
export LNG_GIT_COMPILATION="git's compilation and installation, please wait..."
export LNG_GIT_FINISHED="Installation successfull"


#LNG_DOWNLOADING_INSTALLER
export LNG_DOWNLOADING_INSTALLER="Please wait while the installer is downloaded..."


#LNG_MENU_POL
export LNG_MENU_POL_1="Do you want to add a \"PlayOnLinux\" menu item to your GNOME or KDE menu ? ?
It will contain all the application shorcuts you create."
export LNG_MENU_POL_2="Do you want to disable the \"PlayOnLinux\" menu ?"

export LNG_FILE_CHOOSE="Wybierz poprawny plik PlayOnLinux, żeby uruchomić"
export LNG_APP_CHOOSE="Wybierz aplikację do instalacji"
export LNG_APP_CHOOSE2="Please choose a type of application ton install"
export LNG_APP_CHOOSE3="Kreator instalacji"

export LNG_LAUNCHER="Wprowadź nazwę skrótu"

export LNG_UPDATING_FINISHED="The list of programs has been successfully updated"
export LNG_UPDATEW_FINISHED="The prefix has been successfully updated"
export LNG_UPDATING="Aktualizacja"
export LNG_DOWNLOADING="Ściąganie"
export LNG_WARNING="Ostrzeżenie"
export LNG_NEXT="Dalej"
export LNG_CANCEL="Anuluj"
export LNG_FINISHED="Zakończono"
export LNG_FINISHED_="Zakończ"
export LNG_STEP="Krok"
export LNG_SUR="z"
export LNG_DOWNLOAD_CLICK="Kliknij na ściągnij, żeby rozpocząć."
export LNG_DOWNLOAD="Ściąganie"
export LNG_DOWNLOADED="ściągnięto"
export LNG_YES="Tak"
export LNG_NO="Nie"
export LNG_BROWSE="Przeglądaj"
export LNG_KILL_WINSERVER="Ostrzeżenie ! Przed unicestwieniem wineserver, proszę zamknąć wszystkie programy wine.

Are you sure you want to kill the wineserver ?"

export LNG_WINELOOK1="Proszę wybrać temat"
export LNG_WINELOOK2="Twój temat został zastosowany."

end of file (EOF)

If you will to install it, you may to copy it into lang directory.
Quentin PÂRIS Samedi 26 Janvier 2008 à 14:59
Quentin PÂRISAnonymous

Can you send me the file by mail please ?

Thank's
MartinB Vendredi 14 Mars 2014 à 7:37
MartinB

Hi, I could help you with the website translation. Into Polish of course ;)

This site allows content generated by members, and we promptly remove any content that infringes copyright according to our Terms of Service. To report copyright infringement, please send a notice to dmca-notice@playonlinux.com